KÜ teenuste hinnapakkumine

See pakkumine on korteriühistutele. Iga partnerluse korral võib hind erineda sõltuvalt maja korterite arvust. Teeme igale partnerlusele isikliku pakkumise. See pakkumine on koostatud vähemalt 50 korteriga korteriühistu jaoks.

Korteriühistu poolt raamatupidamisteenused on:

 • Esitab raamatupidajale e-posti või paberkandjal kõigi vajalike alg-põhidokumendid

Raamatupidaja poolt:

 • Sisestab korteriomanike näitude andmed, andmed kulude -ja tulude kohta
  ◦ arved, reskontod ja ostud
  ◦ kuluarvestus (korterite puhul, vastutavate isikute arved, kaardimakse jms)
  ◦ sularahatehingute raamatupidamine (kassakorralduse koostamine, kassaraamatu koostamine). Korteriühingu esitatud esmaste dokumentide põhjal teeb raamatupidamiskandeid
  ◦ põhivara arvestus ja amortiseerimine
  ◦ laenudega seotud tehingud ja nende intresside arvestamine
  ◦ finantsarvestus
  ◦ kuu bilanss ja kasumiaruanne
 • Palgaarvestus ja maksuarvestus
  ◦ palgalehte koostamine
  ◦ registreerimine haigekassas ja registrist kustutamine
  ◦ puhkuste ja maksete arvutamine
 • Jagab korteriühistu kulud korterite vahel vastavalt seltsingu nõuetele
  ◦ objektide kulude ja tulude arvestamine
  ◦ prindib arved välja ja saadab need postiga (kui e-posti pole võimalik kasutada)
  ◦ saadab arveid e-posti teel korteriühistu liikmetele (neile, kellel on e-maili olemas)
  ◦ saadab pankadele teavet otsemaksekorralduse lepinguga makstud kontode kohta
 • Koostab ja edastab maksuametile aruandeid
  ◦ maksudeklaratsioonide esitamine, esitab TSD ja TSD lisad
  ◦ maksusaldo kontroll
  ◦ teeb aastaarunded ja valmistab ette neid (оплачивается дополнительно)
  ◦ koostab majandusaasta aruandeid ja valistab ette neid äriregistrile esitamiseks (lisatasu)
  ◦ esindab klienti-maksuameti, audiitori, pankrotihalduri ja muude kolmandate osapooltega suhtluses
  ◦ nõustab KÜ ja annab raamatupidamisega seotud info
  ◦ teeb teenuse üks kord kuus

Selle partnerluse teenuste hind on 3 € korteri kohta (iga partnerluse kohta eraldi).

Lisaks maksavad korteriühistu üürnikud isiklikult: tõendid (kolmandatele isikutele, asutustele).

Nad lepivad teenuste hinnas kokku määramata periodiks ning tundide ja töövoogude arvestust ei peeta. Teenuse pakkuja jälgib kord aastas teenuste muutuste math ja oluliste muudatuste korral teeb uue hinnapakkumise (suure- või väiksemale poole).

Samuti pakume KÜle inkassoteenuseid korteriomanike võlgade sissenõudmiseks (seltsing tasub selle tootmise eest eraldi).

Abi pakutakse dokumentide ettevalmistamisel äriregistris (KÜ maksab selle teenuse eest eraldi). 

 

KORTERIÜHISTUD ON KOHUSTATUD RAAMATUPIDAMISARVESTUST TEGEMA!

Tegeleme raamatupidamisteenuste pakkumisega korteriühistutele, kuna paljude seltsingute arvates on raamatupidamisteenuseid soovitavam osta väljastpoolt, mitte oma raamatupidaja pidamist.

Meilt raamatupidamisteenuseid tellides ei pea KÜ raamatupidajale puhkusetasu maksma ja ei pea maksma ka raamatupidaja palgaga seotud makse (sotsiaalmaks, töötumaks, koolituskulud jne).

 

Ärge raisake aega – võtke meiega ühendust juba täna,
alustame vastastikku ja kasulikku koostööd!

ALUSAME KOOSTÖÖD JUBA TÄNA!

Ärge raisake aega - võtke meiega ühendust juba täna
ja alustame vastastikku kasulikku koostööd!