Notariteenuste ettevalmistamine ja menetlus

büroo pakub teenuseid notariaalsete tehingute ja menetluste korraldamiseks,
ettevalmistamiseks ja toetamiseks, samuti pakub juriidilist tuge seotud juriidiliste ja tehniliste protseduuride osas.

BÜROO EI OLE Notariaalne büroo
ja tema töötajad pole notarid!

Pakume oma klientidele kiirteenuseid notariaalsete tehingute ja protseduuride
korraldamisel ning läbiviimisel. Kõik büroo pakutavad hinnad sisaldavad meie büroo teenustasu.

I. KINNISVARA TEHINGUD

Notariaalne teenus Maksumus
Kinnisvara omandamine või müük (lepingu koostamine ja tehingu tõendamine) alates 125 EUR
Kinnistu koormamine piiratud omandiõigustega (reaalsed ja isiklikud servituudid, arendusõigus, ostueesõigus, omandi- ja isiklik kasutusõigus) alates 50 EUR
Kinnisvara kinkelepingu koostamine ja kinnitamine alates 125 EUR
Vara koormamine hüpoteegiga alates 100 EUR
Kinnistult hüpoteegi eemaldamine alates 50 EUR

* Eelseisva notariaalmenetluse jaoks individuaalse hinnapakkumise saamiseks pöörduge büroo töötajate poole
* Eelnimetatud notariaalmenetlustega seotud teenuste maksumuse määramisel võetakse aluseks notariaalse toimingu objektiks oleva asja või piiratud omandiõiguse maksumus, samuti eelseisva notariaalmenetluse keerukus
* Teenuse hind sisaldab lisaks notariaalsete kulude ja riigilõivude tasumisele ka juriidilist nõustamist, samuti büroo poolt notariaalmenetluse ettevalmistamist ja korraldamist

II. PÄRANDUS JA PÄRANDAMINE

Notariaalne teenus Maksumus
Notariaalne testament 50 EUR
Notari poolt testamendi vastuvõtmine kinnises ümbrikus 50 EUR
Abikaasade testamendi notariaalne tõend 60 EUR
Pärandimenetluse algatamine 80 EUR
Pärijate identifitseerimine ja pärimistunnistus 125 EUR
Kutsutud meenetluse läbiviimine 35 EUR
Pärimistunnistuse tõend 80 EUR
Pärandist loobumise tunnistus 10 EUR

* Teenuse maksumusele lisandub büroo poolt õigusnõustamise ja notariaalsete toimingute korraldamise tasu summas 50 eurot

III. PEREKONNASEADUS

Notariaalne teenus Maksumus
Abielu sõlmimine notari juuresolekul notaribüroos 200 EUR
Abielu sõlmimine notari juuresolekul väljaspool notaribürood kokkuleppel
Abielulepingu ettevalmistamine ja kinnitamine alates 250 EUR
Lahutus notaribüroos 150 EUR
Ühisvara jagamise lepingu koostamine ja kinnitamine alates 250 EUR

IV. KAUBANDUSÕIGUS

Notariaalne teenus Maksumus
Ettevõtte asutamine (OÜ) 450 EUR
Mittetulundusühingu asutamine (MTÜ) 450 EUR
Ettevõtte aktsiate ostu-müügi tehing 250 EUR
Juhatuse liikmete või põhikirja muudatused 150 EUR
Aktsiate ostu-müügitehing ettevõttes koos muudatustega juhatuse liikmete nimekirjas 350 EUR

V. Muud notariteenused

Notariaalne teenus Maksumus
Allkirja kinnitamine 30 EUR
Volikirja tunnistus (füs.isik) 50 EUR
Volikirja tunnistus (jur.isik) 100 EUR
Apostille sertifikaat 45 EUR

* Allkirja või volikirja kinnitamise teenuse hind ei sisalda dokumendi teksti ettevalmistamise teenust
* Mis on apostill ja mis juhtudel on võimalik siin lugeda

VI. LISATEENUSED

Teenus Maksumus
Volikirja, nõusoleku või avalduse teksti koostamine või korrigeerimine 50 EUR
Lapse välismaale reisimise loa teksti ettevalmistamine ja 1 vanema allkirja kinnitamine 50,30 EUR
Lapse välismaale reisimise loa teksti ettevalmistamine ja 2 vanema allkirja kinnitamine 65,60 EUR
Teksti tõlge on kinnitatud notari või vandeadvokaati poolt alates 50 EUR
Juriidiline nõustamine pärandi-, asja- või äriõiguse alal 50 EUR/tund
Perekonnajuristi nõustamine 35 EUR/tund

* Lapse välismaale väljasõit või riigist lahkumise lubasid saab vormistada eesti, vene või inglise keeles. Lisateavet leiate siit

LISAINFO:

  • büroo ja selle töötajad ei ole notariaadiseaduse (NotS) 2. osas nimetatud isikud.
  • Bürooteenuste hinnad võivad notaritasude seadusest (NotTS) erineda.
  • Kõik kuvatud hinnad on illustratiivsed ja võivad tehingu keerukusest olenevalt erineda.
  • Kõigi Eestis praktiseerivate notarite nimekiri koos nende kontaktandmetega on kättesaadav Notarite Koja kodulehel.

ALUSAME KOOSTÖÖD JUBA TÄNA!

Ärge raisake aega - võtke meiega ühendust juba täna
ja alustame vastastikku kasulikku koostööd!